Irish National Anthem in Irish Gaelic

Irish Anthem Banner

Amhrán na bhFiann (Aw-rawn na Veen)

The chorus of “Amhrán na bhFiann” or in English, “A Soldier’s Song”, (pronounced: Aw-rawn na Veen)) is the national anthem of the Republic of Ireland. The lyrics were written by Peadar Kearney and, together with Patrick Heeny, set it to music.

The song was first published in Irish Freedom in 1912 and quickly became the most popular of the Irish Volunteer’s marching songs. In 1926 Amhrán na bhFiann/ The Soldier’s Song was adopted as the National Anthem of Ireland, replacing the unofficial “God Save Ireland”.

EasterRising

Curfa: Chorus


Sinne Fianna Fáil,
Sheen-na fee-na fall
Soldiers are we,

Atá faoi2 gheall ag Éirinn,
A-taw fwee yall egg Ay-rin
Whose lives are pledged to Ireland,

Buíon dár slua
Bween dar slew
Some have come

Thar toinn do ráinig chughainn,

Har tin duh raw-nig coo-in
From a land beyond the wave,

Faoi mhóid bheith saor,
Fway vode veyh sa-ir
Sworn to be free,

Sean-tír ár sinsear feasta,
Shann-teer ahr shin-shir faw-sta
No more our ancient sireland,

Ní fhágfar faoin tiorán ná faoin tráill.
Nee awg-fur fwane teer-awn naw fwane trawl
Shall shelter the despot or the slave.

Anocht a théam sa bhearna baoil,
A-nukt a hame sa varna vwail
Tonight we man the “baerna Baoil”,

Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil,
Lay gyan ahr gale cunn bawsh no sail
In Erin’s cause, come woe or weal,

Le gunna scréach faoi lámhach na bpiléar,
Lay gunna schrake, fway law vock nah bill-air
“Mid cannon’s roar and rifles’ peal,

Seo libh canaig Amhrán na bhFiann.
Shuh liv conn-ig arawn naveen
We’ll chant a soldier’s song.

Music Icon

Click the Icon above to listen to Amhrán na bhFiann sung in Irish

(First Verse followed by the Chorus)

Irish Soldier 3

Amhrán na bhFiann

Soldiers Song       HA 066

Full Text in Irish

Amhrán na bhFiann

Seo dhibh a cháirde duan Óglaigh,
Cathréimeach briomhar ceolmhar,
Ár dtinte cnámh go buacach táid,
‘S an spéir go min réaltogach
Is fonnmhar faobhrach sinn chun gleo
‘S go tiúnmhar glé roimh thíocht do’n ló
Fé chiúnas chaomh na hoiche ar seol:
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.

Curfá:
Sinne Fianna Fáil
A tá fé gheall ag Éirinn,
buion dár slua
Thar toinn do ráinig chugainn,
Fé mhóid bheith saor.
Sean tír ár sinsir feasta
Ní fhagfar fé’n tiorán ná fé’n tráil
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil
Le guna screach fé lámhach na bpiléar
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.

Cois bánta réidhe, ar árdaibh sléibhe,
Ba bhuachach ár sinsir romhainn,
Ag lámhach go tréan fé’n sár-bhrat séin
Tá thuas sa ghaoith go seolta
Ba dhúchas riamh d’ár gcine cháidh
Gan iompáil siar ó imirt áir,
‘S ag siúl mar iad i gcoinne námhad
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann.

Curfá:
Sinne Fianna Fáil
A tá fé gheall ag Éirinn,
buion dár slua
Thar toinn do ráinig chugainn,
Fé mhóid bheith saor.
Sean tír ár sinsir feasta
Ní fhagfar fé’n tiorán ná fé’n tráil
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil
Le guna screach fé lámhach na bpiléar
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.

A bhuíon nách fann d’fhuil Ghaeil is Gall,
Sin breacadh lae na saoirse,
Ta scéimhle ‘s scanradh i gcroíthe namhad,
Roimh ranna laochra ár dtire.
Ár dtinte is tréith gan spréach anois,
Sin luisne ghlé san spéir anoir,
‘S an bíobha i raon na bpiléar agaibh:
Seo libh, canaídh Amhrán na bhFiann.

Curfá:
Sinne Fianna Fáil
A tá fé gheall ag Éirinn,
buion dár slua
Thar toinn do ráinig chugainn,
Fé mhóid bheith saor.
Sean tír ár sinsir feasta
Ní fhagfar fé’n tiorán ná fé’n tráil
Anocht a théam sa bhearna bhaoil,
Le gean ar Ghaeil chun báis nó saoil
Le guna screach fé lámhach na bpiléar
Seo libh canaídh Amhrán na bhFiann.

 

Full Text in English

The Soldier’s Song

We’ll sing a song, a soldier’s song,
With cheering rousing chorus,
As round our blazing fires we throng,
The starry heavens o’er us;
Impatient for the coming fight,
And as we wait the morning’s light,
Here in the silence of the night,
We’ll chant a soldier’s song.

Chorus:
Soldiers are we
whose lives are pledged to Ireland;
Some have come
from a land beyond the wave.
Sworn to be free,
No more our ancient sire land
Shall shelter the despot or the slave.
Tonight we man the gap of danger
In Erin’s cause, come woe or weal
‘Mid cannons’ roar and rifles peal,
We’ll chant a soldier’s song.

In valley green, on towering crag,
Our fathers fought before us,
And conquered ‘neath the same old flag
That’s proudly floating o’er us.
We’re children of a fighting race,
That never yet has known disgrace,
And as we march, the foe to face,
We’ll chant a soldier’s song.

Chorus:
Soldiers are we
whose lives are pledged to Ireland;
Some have come
from a land beyond the wave.
Sworn to be free,
No more our ancient sire land
Shall shelter the despot or the slave.
Tonight we man the gap of danger
In Erin’s cause, come woe or weal
‘Mid cannons’ roar and rifles peal,
We’ll chant a soldier’s song.

Sons of the Gael! Men of the Pale!
The long watched day is breaking;
The serried ranks of Inisfail
Shall set the Tyrant quaking.
Our camp fires now are burning low;
See in the east a silv’ry glow,
Out yonder waits the Saxon foe,
So chant a soldier’s song.

Chorus:
Soldiers are we
whose lives are pledged to Ireland;
Some have come
from a land beyond the wave.
Sworn to be free,
No more our ancient sire land
Shall shelter the despot or the slave.
Tonight we man the gap of danger
In Erin’s cause, come woe or weal
‘Mid cannons’ roar and rifles peal,
We’ll chant a soldier’s song.